Bashkëpunimi për ekonominë e gjelbër, 4 milion euro linjë kreditore nga BERZH-i për BPB-në

Në zyrat e BERZH-it në Prishtinë është nënshkruar marrëveshja për linjën kreditore të dedikuar për BPB-në, në vlerë 4 milion euro për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër (GEFF), që do të nxisë investimet në efiçiencën e energjisë për pronarët e shtëpive, kolektivet e banesave, prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve.

Huaja e BERZH-it deri në 4 milionë euro në kuadër të Instrumentit për Financim të Ekonomisë së Gjelbër (GEFF) do të nxisë investimet për efiçiencë të energjisë nga pronarët e banesave dhe shtëpive, kolektivat e banesave, prodhuesit dhe ofruesit e shërbimeve. Projekti bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe Japonia.
Kjo hua, e para për Banka për Biznes në kuadër të GEFF-it, do të mbështesë teknologji të gjelbra, materiale dhe zgjidhje me performancë të lartë për banesat dhe ndërtesat rezidenciale në pronësi private. Investimet në pajisje që kursejnë energji, siç janë izolimi, dritaret, pompat termike dhe panelet solare, do të ulin emetimet e gazrave serrë, do të ulin kostot e energjisë, si dhe do të përmirësojnë cilësinë e jetës. Përveç kredive, pronarët e banesave dhe shtëpive pagesa do të përfitojnë pagesa stimuluese deri në 20 për qind të vlerës së kredisë pas instalimit të suksesshëm.

Banka për Biznes do të përfitojë asistencë teknike për ta ndihmuar në krijimin e një modeli të ri financimi të përshtatur për kreditimin e gjelbër në sektorin e ndërtesave të banimit. Kjo mbështete do t’u ofrohet edhe palëve më të gjera të interesit, siç janë kompanitë e ndërtimtarisë, shitësit dhe prodhuesit e teknologjive të gjelbra, në mënyrë që të avancohet tranzicioni i gjelbër në sektorin e banimit në tërësi.

Huaja lehtëson qasjen e Bankës për Tranzicionin e Ekonomisë së Gjelbër dhe do të mbështetet nga Fondi i Bashkëpunimit Japoni-BERZH dhe BE-ja nëpërmjet Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor (WBIF).

Udhëheqësi i BERZH-it për Kosovën Sergiy Maslichenko, u shpreh se: “Jemi krenarë që po e vazhdojmë mbështetjen tonë për tranzicionin e energjisë së gjelbër në Kosovë duke financuar përmirësimet e efiçiencës së energjisë në ndërtesat e banimit, të cilat janë konsumatorët më të mëdhenj të energjisë në vend. Përveç përfitimeve për të ardhmen e qëndrueshme të gjelbër të Kosovës, ky projekt sjell përfitime të drejtpërdrejta për familjet kosovare. Duke sjellë kursime në faturat e energjisë dhe duke rritur komoditetin shtëpiak, këto investime do t’ua bëjnë më të lehtë jetën pronarëve të banesave dhe shtëpive.”

Mimoza Godanci, Kryeshefe Ekzekutive e Banka për Biznes, u shpreh se: “Ne jemi të lumtur që po e nisim këtë rrugëtim drejt një të ardhme më të qëndrueshme për Kosovën. Ky partneritet me BERZH-in, BE-në dhe Japoninë, përfaqëson një moment historik dhe të rëndësishëm për ne. Ky bashkëpunim nënvizon përkushtimin tonë për nxitjen e iniciativave të gjelbra që kontribuojnë në qëndrueshmërinë afatgjatë të mjedisit tonë dhe mirëqenien e familjeve kosovare. Jemi të nderuar që jemi pjesë e kësaj përpjekje transformuese dhe presim me padurim ndikimin pozitiv që do të ketë në shtetin tonë. Kjo iniciativë përputhet me vizionin strategjik të BPB-së për të ardhmen, duke reflektuar detyrën tonë si ndaj mjedisit ashtu edhe ndaj bizneseve që janë partnerët tanë.”

Programi GEFF i BERZH-it u ka ndihmuar më shumë se 18,000 pronarëve të shtëpive dhe banesave në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe 1,700 amvisërive në Kosovë për të përmirësuar efiçiencën e tyre të energjisë.

Ky program mbështetet nga BE-ja dhe donatorë dypalësh, të cilët po sigurojnë fonde përmes WBIF si pjesë e Programit Rajonal për Efiçiencë të Energjisë (REEP).
Projekti përputhet me prioritetet strategjike të BERZH-it në Kosovë: promovimi i ekonomisë gjelbër, mbështetja e zhvillimit konkurrues të sektorit privat dhe nxitja e integrimit rajonal.

Deri më sot, BERZH-i ka investuar mbi 660 milionë euro në Kosovë përmes 108 projekteve.