Njoftim për klientë

BPB njofton klientët e saj se nga data 5 mars, 2024 do të jetë efektive çmimorja e re e Bankës.

Çmimet aktuale do të jenë të aplikueshme deri me datë 4 mars, 2023.

Të gjithë klientët e Bankës mund të drejtohen në degën më të afërt për pyetje shtesë apo të na kontaktojnë përmes numrave të telefonit: 038 620 620 ose 0800 50 000.

Gjithashtu, ju mund të na kontaktoni në: informata@bpbbank.com, sherbimiperkliente@bpbbank.com.

BPB – Banka e Vendit Tënd!