AGRO KREDI deri në 50,000 euro, pa hipotekë

Begati në çdo kalli 

Vera erdhi, e bujqit do ta kenë më të lehtë, pas kësaj oferte të BPB-së.

Merrni Agro Kredi deri në 50 mijë euro, PA HIPOTEKË, PA GARANTUES.

Rriteni biznesin tuaj, me Bankën e Vendit, duke fituar kështu:

-Vendimarrje të shpejtë

-Grejs periudhë deri në 12 muaj

-Këshilltar personal

Ju mund të aplikoni online në: https://www.bpbbank.com/apliko-per-kredi/, apo të vizitoni njërën nga degët tona.