AGRO KREDI deri në 50,000 euro, pa hipotekë

Me Bankën e Vendit e filloni sezonën pranverore, me një super kredi, PA HIPOTEKË.

Filloni për së mbari pranverën për biznesin tuaj, duke marrë AGRO Kredi DERI në 50 mijë euro.

Me anë të kësaj kredie për Bizneset Agro, ne kujdesim që të sjellim te ju një ofertë që është përgatitur enkas që t’i përmbush nevojat e juaja për këtë sezonë.

Rriteni biznesin tuaj, me Bankën e Vendit, duke fituar edhe:

-Grejs periudhë deri në 12 muaj

-Vendimarrje të shpejtë

-Këshilltar personal

Nise pranverën mbarë.

Ju mund të aplikoni online në: https://www.bpbbank.com/apliko-per-kredi/, apo të vizitoni njërën nga degët tona.