AGRO KREDI deri në 50,000 euro, pa hipotekë

Mbjellje të mbarë në secilën farë

 

Merrni Agro Kredi deri në 50 mijë euro, PA HIPOTEKË, PA GARANTUES.

Rriteni biznesin tuaj, me Bankën e Vendit, duke fituar kështu:

-Vendimarrje të shpejtë

-Grejs periudhë deri në 12 muaj

-Këshilltar personal

Ju mund të aplikoni online në: https://www.bpbbank.com/apliko-per-kredi/, apo të vizitoni njërën nga degët tona.