50 MIJË EURO, PA HIPOTEKË PËR PUNONJËSIT E POLICISË SË KOSOVËS DHE FSK-së

Një super ofertë për këtë fillim të vitit vjen edhe për punonjësit e Policisë së Kosovës dhe FSK-së.

BPB me ofertën e fundit për kredi, ju mundëson të gjithë punonjësve të Policisë së Kosovës dhe FSK-së të marrin kredi deri në 50 mijë euro, pa hipotekë.

Këtë kredi, mund ta merrni me maturitet deri në 180 muaj.

Kjo nuk është e gjitha. Ju mund të zgjedhni edhe shërbimet më poshtë.

Për secilin shërbim që e zgjedhni, ju përfitoni zbritje në normën e interesit në kredi për përqindjet e listuara më poshtë:

  • Sigurimi i jetës – 0.08%
  • Mbitërheqja – 0.02%
  • Kredit Kartela – 0.02%
  • E/M- Banking – 0.03%

Ju mund të aplikoni online në faqen tonë apo në degën më të afërt.

Oferta vlen deri më 31 mars, 2022.

Për më shumë detaje, vizitoni njërën nga degët tona, apo na kontaktoni në 0800 50000.