Ofertë e veçantë për mësuesit dhe gratë në ditët e tyre.

Me ofertën tonë, te gjithë mësuesit dhe gratë, nga data 7 dhe 8 mars respektivisht,  që hapin llogarinë në BPB, apo e bartin llogarinë nga një bankë tjetër ne BPB, do të përfitojnë Mirëmbajtjen e Llogarisë FALAS për vitin e parë.

Për më shumë, ata do të përfitojnë edhe aplikimin E/M Banking falas.

Ju mund të aplikoni online në faqen tonë https://www.bpbbank.com/apliko-llogari-rrjedhese/ apo në degën më të afërt.

Oferta vlen deri më 15 mars, 2022.

Për më shumë detaje, vizitoni njërën nga degët tona, apo na kontaktoni në 0800 50000.