Kurseni duke investuar në vendlindjen tuaj!

Nga data 1 qershor, BPB ofron mundësi të mirë për të investuar në vendlindje dhe për të bërë transfere PA PROVIZION. Të gjithë bashkatdhetarët tanë nga vendet perëndimore mund të bëjnë transfere ndërkombëtare në llogari të tyre apo të familjarëve me 0 (zero) provizion. Transferet ndërkombëtare të cilat do të kreditohen pa provizion duhet të përmbajnë në detaje të pagesës përshkrimin – DIASPORA.

Kjo ofertë është e vlefshme deri me datë 31/01/2017.

Banka e vendit tënd.