Kredi për NVM deri në 50,000€

Merrni kredi për NVM deri në 50,000€

  • Pa hipotekë
  • Mundësi për të shlyer kredinë me këste në bazë të rregullt, çrregullt dhe greis periudhë
  • Norma interesi konkurruese në treg
  • Procedura të shpejta për aprovimin e kredisë