Afatizo në BPB dhe përfito normën dyvjeçare të interesit, për afatizimet njëvjeçare

Në BPB, ju mund të afatizoni për 1 vjet, duke e përfituar normën e interesit që e ofrojmë për 2 vjet.

Me këtë shërbim, klientët përveç që sigurojnë paratë e tyre, ata përfitojnë edhe shumë shërbime tjera. Çdo klient që afatizon gjatë muajve të kampanjës do të përfitoj edhe:

  • Hapjen dhe mirëmbajtjen e llogarisë, për një vit, pa pagesë.
  • Aktivizimin e ebanking dhe mbanking falas
  • Aktivizimin falas të shërbimeve SMS

Për më shumë, ju do të bëheni edhe pjesë e lojës shpërblyese. Në fund të kampanjës, do të dhurojmë NJË SKUTER ELEKTRIK.

Kampanja do të zgjat deri me 31 dhjetor 2021.

Afatizimin të cilin ju e zgjidhni dhe norma rrespektive, nuk ndryshon gjatë gjithë kohëzgjatjes së afatizimeve të juaja. Në fund të periudhës së kontraktuar, paratë e juaja të kursyera, së bashku me interesin e grumbulluar dalin në llogarinë tuaj rrjedhëse.

Për detaje rreth afatizimeve të ndryshme që ofrojmë, ju lutem vizitoni degën më të afërt apo na kontaktoni në 038 620 6250 ose 0800 5000 (Falas)