Visar Bytyqi

Visar Bytyqi është emëruar Anëtar i Bordit të Drejtorëve dhe Kryesues i Komitetit të Auditimit të bankës BPB në gusht 2018. Z. Bytyqi ka punuar në pozicione të larta drejtuese për më shumë se 10 vjet në Deloitte dhe Grant Thornton. Ai ka përvojë të konsiderueshme financiare dhe audituese dhe ka ofruar shërbime për entitetet qeveritare, korporatat e listuara publike, kompanitë shumëkombëshe dhe shumë entitete të sektorit privat në Kosovë. Z. Bytyqi aktualisht është ligjërues në një nga Organizatat Profesionale të Kontabilitetit në vend dhe anëtar i Bordit të Drejtorëve në një nga korporatat më të mëdha të Kosovës.

Përvoja e tij e mëparshme, ndër të tjera, përfshin gjithashtu anëtar i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar, anëtar i bordit të drejtorëve dhe kryesues i komitetit të auditimit të kompanisë së parë të sigurimeve në Kosovë. Z. Bytyqi është anëtar i Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (UK) dhe Kontabilist dhe Auditor i Çertifikuar në Kosovë. Ai ka diplomë bachelor në Menaxhment dhe Informatikë nga Universiteti i Prishtinës.