EN

Konkurset e hapura për aplikim

Ju lutemi zgjedhni pozitën nga lista më poshtë për të aplikuar.
Pozita
Qyteti
Afati i aplikimit
Zyrtar për siguri dhe shëndet në punë (m/f)
Prishtinë
23/08/2022