EN

Konkurset e hapura për aplikim

Ju lutemi zgjedhni pozitën nga lista më poshtë për të aplikuar.
Pozita
Qyteti
Afati i aplikimit
Zyrtar në Administratë (m/f)
Prishtinë
05/12/2022
Specialist në Thesar (m/f)
Prishtinë
06/12/2022
Këshilltarë për klientë biznesi për NVM (m/f)
Prizren
30/11/2022