EN

Konkurset e hapura për aplikim

Ju lutemi zgjedhni pozitën nga lista më poshtë për të aplikuar.
Pozita
Qyteti
Afati i aplikimit
Administrator i Sistemeve (m/f)
Prishtinë
18/04/2024