EN

Konkurset e hapura për aplikim

Ju lutemi zgjedhni pozitën nga lista më poshtë për të aplikuar.
Pozita
Qyteti
Afati i aplikimit
Zyrtar për zhvillime softuerike (m/f)
Prishtinë
13/10/2023
Junior Program
Prishtinë
30/09/2023