EN

Konkurset e hapura për aplikim

Ju lutemi zgjedhni pozitën nga lista më poshtë për të aplikuar.
Pozita
Qyteti
Afati i aplikimit
Specialist për marrëdhënie me klientë institucional (m/f)
Prishtinë
03/06/2022
Specialist për kartela në retail (m/f)
Prishtinë
03/06/2022