Konkurset e hapura për aplikim

Ju lutemi zgjedhni pozitën nga lista më poshtë për të aplikuar.
Pozita
Qyteti
Afati i aplikimit
Specialist për Zhvillim dhe Mirëmbajtje të Produkteve (m/f)
Prishtinë
30/01/2022