EN

Konkurset e hapura për aplikim

Ju lutemi zgjedhni pozitën nga lista më poshtë për të aplikuar.
Pozita
Qyteti
Afati i aplikimit
Specialist i Sektorit të Raportimit (m/f)
Prishtinë
31/03/2023