Pozita:

Zyrtar për zhvillime softuerike (m/f)

Qyteti:

Prishtinë

Afati i aplikimit:

31/01/2023

Zyrtar për zhvillime softuerike (m/f)

Kompetencat

 • Diplomë Universitare (Fusha e IT apo të ngjashme);
 • Dy (2) vite përvojë pune në fushën e zhvillimeve softuerike, përvoja në sektorin bankar përbënë avantazh;
 • Preferohet njohuri me .net MVC dhe api development;
 • Preferohet njohuri në Microsoft Power Platform;
 • Aftësi të shkëlqyera analitike;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në ekip;
 • Nivel i avancuar i gjuhës angleze.

Përshkrimi i vendit të punës

 • Është përgjegjës që në kuadër të Departamentit të TI-së të zhvilloj aplikacione softuerike bazuar në kërkesat e bankës;
 • Merr pjesë dhe kontribon në takimet e projekteve të zhvillimit;
 • Vazhdimisht përmirëson bazën e kodeve dhe përmirëson aftësitë e kodimit;
 • Kodimi dhe mirëmbajtja e kodit;
 • Punon në rregullime të vogla të defekteve në kod;
 • Monitorimi i performancës teknike të sistemeve të brendshme;
 • Kryen detyra të tjera sipas kërkesës së mbikëqyrësit direkt.

Procedura e aplikimit:

Plotësoni formën për aplikim online. Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.

Afati i aplikimit është deri me datë: 31 janar 2023.

Për ne

BPB është bankë komerciale vendore e licencuar dhe e pranishme në tregun bankar të Kosovës që nga viti 2001. Ne ofrojmë portfolio të gjerë të produkteve dhe shërbimeve të projektuara enkas për mbështetjen e nevojave të individëve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave. Jemi bashkëpunues, miqësor, dhe kemi ambient gjithëpërfshirës, të ndryshëm dhe të respektueshëm. Ne mbështesim zhvillimin e karrierës tuaj dhe balancimin e punës me jetën personale. Bashkohu ekipës sonë!

Deklarata e politikës

BPB është punëdhënës i mundësive të barabarta. Ne respektojmë dhe trajtojmë çdo individ njëjtë duke respektuar kulturat e ndryshme, perspektivat, aftësitë dhe eksperiencat në vendin e punës si dhe gjatë procesit të punësimit.

Procedura e aplikimit

Pas seleksionimit të dokumentacionit do të ftohen vetëm kandidatët të cilët do të hyjnë në listën e ngushtë. Siguria e të dhënave dhe parimet e privatësisë janë të rëndësishme për ne. Ne do t’i trajtojmë të dhënat e juaja me konfidencialitet të plotë.