Aplikacioni për punësim

Specialist në Thesar (m/f)

Pozitë e lirë

BPB është punëdhënës i cili ofron mundësi të barabarta për punësim dhe nuk diskriminon kandidatët potencial me rastin e punësimit apo aplikimit për punë. Asnjë pyetje në këtë aplikacion nuk bëhet me qëllim të kufizimit apo pamundësimit të aplikimit për punë. Mundësit e barabarta për punësim, shërbimet dhe programet e ndryshme iu mundësohet të gjithë personave të interesuar.

 • Informata Personale

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Eksperienca e punës

  Ju lutem shkruani duke filluar nga punëdhënesi juaj aktual dhe deri në 5 pozicionet tuaja më të fundit.
 • Eksperienca e punës
  Date Format: MM slash DD slash YYYY
  Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Historia e Edukimit

  Ju lutem shkruani duke filluar nga edukimi juaj aktual dhe deri në 3 më të fundit.
 • Historia e Edukimit
  Date Format: MM slash DD slash YYYY
  Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Trajnime dhe çertifikime

 • Trajnime dhe çertifikime
  Date Format: MM slash DD slash YYYY
  Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • Aftësitë teknike

 • Aftësi teknike shtesë
 • Njohja e gjuhëve

 • Gjuhët shtesë
 • A keni punuar më parë në BPB ose degë të saj, d.m.th punonjës, praktikant, junior, punëtor i përkohshëm, konsulent, kontraktor etj. *

 • Ne jemi të interesuar të kuptojmë se si keni dëgjuar për këtë pozitë. Ju lutem të zgjedhni njërën nga opcionet e menysë më poshtë. *

 • Resume/ CV

 • Zhvendos dokumentin këtu ose
 • Zhvendos dokumentin këtu ose
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.