VISA Classic dhe Visa Business Electron

Së shpejti edhe me Visa Classic dhe Visa Business Electron.

BpB ju njofton qe brenda muajit do të lancohen edhe dy kartela të reja në gamën e kartelave që posedon, e këto kartela janë VISA Classic dhe Visa Business Electron.