Vetura është gati, ka mbetur vetëm edhe të kuptojmë kush është ‘nafaklia’

Vetura është gati. Ka mbetur vetëm edhe të kuptojmë kush është ‘nafaklia’ .

Përzgjedhjen e fituesit do ta bëjmë me datë 9 nëntor në RTK. Për detaje do të ju njoftojmë në ditët në vijim.

Pëlqeni faqen tonë ne Facebook për mos të humbur asgjë.

#BPB #bankaevendittënd #lojashpërblyese #nafaklia