Transfere ndërkombëtare me çmime fikse – pa përqindje, pa komplikime

BPB mundëson kryerjen e transfereve ndërkombëtare dalëse, me një platformë që ofron siguri dhe shpejtësi. Për me shumë, transferet deri në 50 000 euro, tashmë kanë çmime fikse.

Tani mund te procesoni një transfer ndërkombëtar nga cilado degë e BPB kudo në botë në shumë deri në 50,000€ (me shpenzime të përbashkëta) me vetëm 35 €. Apo, ju mund të bëni të njëjtin transfer përmes Ebanking me vetëm 30 €.

Gjithashtu transferet ndërkombëtare dalëse për në Zvicërr në valutën CHF, në çfarëdo shume, mund ti realizoni për vetëm 20 CHF.

Për çmime të detajuara ju lutem shikoni tabelën më poshtë.

 

Transferet ndërkombëtare dalëse Përmes Ebanking Në degët e BPB
< 12,500 € Sha-Ben 15€ / Our 25€ Sha-Ben 15€ / Our 30€
> 12,500 € – 50,000 € Sha-Ben 30€ / Our 40€ Sha-Ben 35€ / Our 50€

 

Për detaje rreth kësaj kampanje, ju lutem vizitoni degën më të afërt, ose na kontaktoni në 038 620 620 ose 0800 50000

Lehtë dhe lirë, me bankën më të mirë