Tash e tutje te gjithe klientet e Bankes per Biznes mund te pajisen edhe me kartele VISA Classic

VISA Classic gjithashtu ju mundëson edhe tërheqjen e parave të gatshme nga çdo bankomat i Bankës për Biznes si dhe nga çdo bankomat i bankave tjera në Kosovë dhe në mbarë botën që mban logon VISA.