Super kredi, super normë e interesit –
kredi individuale 10,000€ deri në 20.000€

BPB, ka përgatitur një ofertë fantastike për klientët individual. Kredia prej 10,000€ deri në 20,000€, me normë shumë të ulët të interesit, është e dizajnuar për të përmbushur kërkesat e të gjithë klientëve për të bërë investime për të cilat ju keni më së shumti nevojë.

Mund ta përdorni për renovim të banesës, për të blerë veturë, për udhëtime, apo çkado që ju duhet klientëve.

Në kuadër të kësaj kampanje të gjithë klientët individual të cilët kualifikohen për këtë kredi përfitojnë :

  • Normë speciale të interesit 4.9%
  • Normë efektive të interest 5.1%
  • Shpenzime administrative 0.5%
  • Maturitet deri në 120 muaj
  • Aplikimi falas për E dhe Mbanking

Për të aplikuar online për këtë kredi,

 

Nxitoni oferta zgjatë vetëm deri me 31 mars 2020

Është shumë lehtë, vizitoni degën me te afërt te BPB, për të tjerat kujdesemi ne.