Me BPB, gjithçka bëhet më e lehtë

BPB ka përgatitur një ofertë atraktive për kredi për klientë individual për financim deri në 10,000€. Kredinë, mund ta përdorni për renovim të shtëpisë apo banesës, blerje të orendive shtëpiake, etj.

 • Kredi deri në 10,000 €
 • Pa bashkëhuamarrës
 • Pa garantues
 • Merr E-Banking dhe M-Banking

Klientët e interesuar duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • Kontrata e punës
 • Ndalesa administrative
 • Nëse klienti është i bankës tjetër dhe kalon në BPB  qarkullimi i llogarisë (6 Mujore).
 • Faturë publike (jo më e vjetër se 6 muaj)

Për të aplikuar online për këtë kredi,

Përkundër faktit që degët tona janë të hapura, ne ju inkurajojmë që të përdorni sa më shumë shërbimet elektronike, bankomatet dhe kartelat për nevojat e juaja bankare, në mënyrë që të mbrojmë njeri tjetrin dhe të pengojmë shpërndarjen e #Covid19.

Kur të vizitoni degët tona, ju lutemi që të merrni masat mbrojtëse të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë:

 • Të mbani maskë dhe dorëza
 • Të pastroni dhe dezinfektoni duart shpesh dhe mirë (kemi instaluar dezinfektues edhe në degë)
 • Të mbani distancë prej minimum 1 metër nga klienti që keni përpara.
 • Shmang kontaktin me persona të tjerë