Përmbyll vitin 2023 me normë n’depozita deri n’3.33%

Përfitoni nga oferta e fundit e Bankës për Biznes me normë për depozita deri në 3.33%. 

Me këtë rast, Banka ndan dhurata për klientët e saj që depozitojnë për tre vite dhe përfitojnë nga norma rritëse.

Për depozita mbi 30.000 euro, BPB dhuron 300 euro për klientët e saj. Për depozita mbi 50.000 euro, 500 euro, ndërkaq, për depozita mbi 90.000 euro pranoni 900 euro dhuratë nga Banka.

Këtë fundvit bashkë e shijojmë ndryshe

Afatizo, Festo dhe Fito me BPB, Bankën e Vendit Tënd!

*Një klient mund të fitojë maksimumi 900 euro dhuratë nga Banka, sipas specifikave të përmendura në kampanjë.