Paketoje vet, msheli krejt

Eja në BPB merre një kredi dhe mbylli të gjitha kreditë dhe obligimet tjera. Kurse kohë dhe para.

Me shërbimin tonë ‘Paketoje vet’, klientët buxhetor dhe ata institucional  mund të marrin kredi për të mbyllur të gjitha obligimet që kanë në bankat tjera dhe kështu të përfitojnë në kohë dhe para, duke kthyer të gjitha obligimet vetëm në një këst. Për më shumë, ju e filloni pagesën në MUAJIN E DYTË

Për të gjithë ju që paguani kredi në shumë banka – këstin për banese, këstin per veture, apo këstin e kredit kartelës –  ne ju ofrojmë mundësinë që të gjitha këto këste t’i shndërroni në një këst të vetëm.

Për të aplikuar online për këtë kredi,

Për t’u kualifikuar për këtë ofertë ju duhet të keni kontratë pune nga njeri prej institucioneve shtetërore dhe të jeni banor i Kosovës.