Njoftim për ndryshim të çmimores

BPB njofton të gjithë klientët e saj se prej datës 1 janar 2019 do të ndryshoj çmimorja e bankës, ndërsa tarifat aktuale do të jenë të aplikueshme deri më 31 dhjetor 2018.

Për më shumë  informata vizitoni në degën më të afërt ose na kontaktoni në numrat 038 620 620 ose 0800 5000.