Njoftim për klientë

Përmes këtij njoftimi, BPB njofton të gjithë klientët e saj se prej datës 9 prill 2022 do të ndryshoj çmimorja e bankës,

ndërsa çmimet aktuale do të jenë të aplikueshme deri më 8 prill 2022.

 

Për më shumë  informata, ftohen të gjithë klientët tanë të na vizitoni në degën më të afërt

ose të na kontaktoni në numrin e tel 038 620 620 ose 0800 50 000.

 

BPB ju falënderon për bashkëpunim dhe ju fton për bashkëpunim të mëtutjeshëm.