Njoftim – ndryshim i normës së interesit për llogaritë e kursimit

Përmes këtij njoftimi, Banka për Biznes njofton klientët e vet lidhur me vendimin për ndryshimin e normës së interesit për llogaritë e kursimit. Norma aktuale e interesit për llogaritë e kursimit do të jetë e aplikueshme deri me datë 28 Shkurt te vitit 2014. Ndërsa, nga data 1 Mars të vitit 2014 do të filloj të aplikohet norma e re e interesit.

Për më shumë informata, ftohen të gjithë klientët e Bankës për Biznes të drejtohen në degët tona ose të thërrasin në numrin e telefonit 038 606 010.

Banka për Biznes ju falenderon për mirëkuptim dhe ju fton në bashkëpunim të mëtutjeshëm.