Njoftim – ndryshim i çmimorës

Përmes këtij njoftimi, Banka për Biznes njofton klientët e vet lidhur me vendimin për ndryshimin e çmimorës. Çmimet aktuale do të jenë të aplikueshme deri me datë 31 Dhjetor të vitit 2014. Ndërsa, nga data 1 Janar të vitit 2015 do të fillojnë të aplikohen çmimet e reja.

Për më shumë informata, ftohen të gjithë klientët e Bankës për Biznes të drejtohen në degët tona ose të thërrasin në numrin e telefonit 038 620 620.

Banka për Biznes ju falenderon për mirëkuptim dhe ju fton në bashkëpunim të mëtutjeshëm.