Njoftim mbi e-banking

Të nderuar klient

Me qëllim të avancimit të mëtejmë të shërbimit e-Banking dhe përshpejtimit të kohës për kryerjen e transakcioneve me e-Banking, ju informojmë se sot me datë 14.01.2016 duke filluar nga ora 17:00 deri 18:00 platforma e e-banking nuk do të jetë funksionale për shkaqe të modifikimeve te platformës.

Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj.

BPB