NJOFTIM – Banka për Biznes ju njofton për vendimin lidhur me ndryshimin e çmimeve…

Banka për Biznes ju njofton për vendimin lidhur me ndryshimin e çmimeve për produktet dhe shërbimet të cilat i ofron. Këto çmime do të hynë në fuqi nga data 1 Maj 2013.

Për më shumë informata, ju lutem vizitoni degën e juaj më të afërt.

Ju falenderojmë për bashkëpunimin tuaj!