Nëse doni me e zgjeru biznesin, ejani në BPB. Kreditë tona, plotësojnë nevojat e biznesit tuaj.

Kampanja e fundit e BPB-së i është dedikuar bizneseve. Në kuadër të kësaj kampanje, klientët që kanë biznes të regjistruar dhe janë aktiv për minimum 6 muaj, munden me marrë kredi deri në 30 000 euro, pa hipotekë.

Me një procedurë të shpejtë dhe pa burokraci, bizneset e vendit munden të fillojnë të planifikojnë të ardhmen.

Përveç kredisë, klientët e rinj në BPB përfitojnë:

  • Klientët do të kenë këshilltarin e tyre personal
  • Aplikimi për m-banking ose E-banking falas
  • Maturitet deri në 84 muaj
  • Përgjigje e shpejtë

Oferta është e disejnuar për plotësimin e nevojave të ndryshme të klientëve si: zgjerimi i kapaciteteve prodhuese, blerjen e mjeteve fikse,  investime në energji efiçiente etj.

Është shumë lehtë, vizitoni degën me te afërt te BPB, për të tjerat kujdesemi ne.

BPB – Për bizneset e vendit.