Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit në mes të BPB-së dhe Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër

Nënshkruhet Memorandumi i bashkëpunimit në mes të BPB-së dhe Rrjetit të Bizneseve Shqiptare në Zvicër