Nderrimi i PIN-it te karteles ne Bankomat

Nëse doni ta keni më lehtë ta mbani në mend PIN-in e kartelës suaj ose doni të ndërroni PIN-in për ndonjë arsye tjetër, Banka për Biznes ju mundëson që ju të zgjedhni numrin që dëshironi dhe vet të bëni ndërrimin e PIN-it.

Procedura është e thjeshtë:

  1. Fusni kartelën në bankomat (ATM)
  2. Jepni PIN-in e vjetër
  3. Nga menuja zgjedhni opcionin “Ndërro PIN-in”
  4. Shtypni PIN-in e ri
  5. Konfirmoni PIN-in e ri
  6. Merrni letrën konfirmuese që printohet nga bankomati (ATM)