Mos e kqyr, po bleje
Kredi deri në 5000 euro

Në kuadër të kësaj kampanje të gjithë klientët institucional që marrin pagën përmes BPB-së, apo edhe ata që janë të gatshëm të kalojnë pagën në BPB kualifikohen për këtë kredi.

  • Kredi deri ne 5000 euro
  • Norma efektive e interesit 5.90%
  • Shpenzimet administrative 0.50%

Është shumë lehtë, merreni kontratën e punës dhe vizitoni degën tonë më të afërt.
Për më shumë detaje, vizitoni njërën nga degët tona, apo na kontaktoni në 0800 50000.

  • Për të aplikuar online për këtë kredi,