MIRËSEVJEN! Hape llogarinë në BPB dhe….

BPB vjen me kampanjë për klientët e saj të ri! Hap llogari në BPB dhe përfito shumë shërbime. Mund të jesh edhe fituesi fatlum i një ore të mençur!

Si pjesë e kësaj oferte të gjithë klientët që janë:

 • Pagëmarrës nga Buxheti i Kosovës;
 • Pagëmarrës nga Klientë institucional / preferencial;
 • Pagëmarrës nga kompanitë publiko private;
 • Pagëmarrës nga Sektori Privat;
 • Klientë me të hyra të rregullta
 • Klientë me të hyra jo të rregullta (depozitorë) ;

 

…dhe kalojnë pagën në BPB do të përfitojnë:

 • Hapje dhe mirëmbajtje të llogarisë pa pagesë për periudhë 1 vjeçare;
 • Hapje të llogarisë së kursimit ;
 • Lëshim të debit kartelës pa pagesë;
 • Aktivizim i E/M-banking pa pagesë;
 • Aktivizim falas i shërbimeve te SMS, SMS Bilanci, SMS Top Up;
 • Aktivizimin falas së njërës nga kartelat e kreditit të ofruara nga BPB

 

Për më shumë, klientët që shfrytëzojnë këtë ofertë, automatikisht kualifikohen edhe për lojën shpërblyese të BPB. Si pjesë e kësaj loje, gjatë 6 muajve të kësaj kampanje do të shpërndajmë 6 ora të mençura për klientët më fatlum.

MIRËSEVJEN!

Oferta vlen deri në fund të muajit dhjetor 2021.