Lehtë dhe lirë në bankën më të mirë – Kredi deri në 30 000 euro

Në kuadër të kësaj kampanje të gjithë klientët individual që marrin pagën përmes BPB-së, apo edhe ata që janë të gatshëm të kalojnë pagën në BPB kualifikohen për këtë kredi.

Përveç kredisë, klientët përfitojnë:

  • Aplikimi për m-banking falas
  • Mbitërhejqe deri në dy paga
  • Maturitet deri në 180 muaj
  • Përgjigje brenda 24 orëve

Oferta është e disejnuar për plotësimin e nevojave të ndryshme të klientëve si: për renovim të banesës (shtëpisë), blerje të automjetit apo edhe për nevoja konsumuese.

Është shumë lehtë, merreni kontratën e punës dhe vizitoni degën tonë më të afërt.

 

– Për të aplikuar online,