Kryeshefi i BPB-së merr pjesë në takimin e Ministrisë së Financave me diasporën për promovimin e letrave me vlerë të qeverisë së Republikës së Kosovës”

Kryeshefi i BPB-së merr pjesë në takimin e Ministrisë së Financave me diasporën për promovimin e letrave me vlerë të qeverisë së Republikës së Kosovës”