Kredia 5

BPB ka lancuar kampanjën e fundit të quajtur Kredia 5. Në kuadër të kësaj kampanje të gjithë klientët individual që marrin pagën përmes BPB, apo edhe ata që janë të gatshëm të kalojnë pagën në BPB, mund të përfitojnë:

  • Deri në 5,000€ Kredi
  • 5 muaj grejs
  • 5 transfere kombëtare falas
  • 5 orë vendimi

Këtë kredi klientët mund ta marrin pa bashkëhuamarrës, pa garantues dhe pa kolateral. Është shumë lehtë, merreni kontratën e punës dhe vizitoni degën tonë më të afërt. Oferta zgjat deri me datën 31 Mars 2017.