Kredi për ty – deri në 50 000 euro, pa hipotekë.

Është koha të jetësoni planet e juaja. Ju duhet veturë? Nje renovim i banesës, apo një banesë e re? Apo ndoshta keni ndonjë investim tjetër në mend!

BPB ofron kredi deri në 50,000 euro, pa hipotekë për klientët individual që punojnë në institucionet shtetërore apo në kompanitë publike.

Vizitoni njërën nga 26 degët tona, apo aplikoni online. Nëse ju duhen informata shtesë, ju mund të na kontaktoni edhe përmes qendrës së thirrjeve në numrin 0800 50 000

Oferta vlen për të gjithë klientët që pajisen me:

  • Sigurimin e jetës
  • Mbitërheqje
  • E/M Banking

#bankaevenditënd