Kredi konsumuese deri në 10.000 €

Kredia konsumuese deri në 10.000 € është produkti i fundit i BPB i dizajnuar enkas për individët qe marrin pagën përmes BPB-së dhe për ata që janë të gatshëm që të kalojnë pagat në BPB. Kjo kredi mund të merret pa bashkëhuamarrës, pa garantues dhe pa kolateral. Afati I kthimit është deri në 7 vjet. Për më shumë, përveç se mund të zgjedhni qe këstet të filloni t’i paguani pas festës së vitit te ri, ju do të përfitoni aplikimin për mbanking falas si dhe normat e interesit më atraktive në treg.

Është shumë lehtë, merreni kontratën e punës dhe vizitoni degën tonë më të afërt