Kredi e Shpejtë, brenda ditës, vetëm me kontratë pune!

BPB për të qenë sa më afër kërkesave të klientëve duke filluar nga data 1 qershor ka lansuar edhe një produkt të ri të kredisë “Kredi e shpejtë”. Të gjithë klientët që kanë kontratë pune me anë të këtij produkti do të financohen Brenda Ditës, pa kolateral dhe pa bashkëhuamarrës deri në vlerën 5.000 Euro!

BPB me procedura të shpejta dhe efikase plotëson nevojat e klientëve ekzistues dhe potencial të cilët me anë të kësaj kredie do të kenë mundësi të financohen për blerjen e të mirave materiale dhe shërbimeve të ndryshme me profesionalizëm dhe pa burokraci.