50,000€ Kredi, PA HIPOTEKË, PËR TË GJITHË.

Banka e Vendit sjell ofertën e fundit për kredi individuale 50,000€ Kredi, PA HIPOTEKË, me normë të interesit 5%,  normë efektive të interesit 5.2% dhe shpenzime administrative 0.5%.

Poashtu nga oferta përfitoni edhe maturitet deri në 180 muaj.

Oferta vlen për të gjithë klientët që pajisen me:

  • Sigurimin e jetës
  • Mbitërheqje
  • E/M Banking

Kampanja është e destinuar për të gjithë pagamarrësit buxhetor/publik dhe pagamarrësit privat preferencial dhe është aktive deri me datë 31 mars, 2023.

Vizitoni njërën nga 26 degët tona, apo aplikoni online.

Nëse ju duhen informata shtesë, ju mund të na kontaktoni edhe përmes qendrës së thirrjeve në numrin 0800 50 000.