Investo në ndryshime – kredi deri në 50,000 euro, pa hipotekë

Nise vitin me investime, duke përfituar nga oferta e BPB-së për kredi. Merrni kredi individuale deri në 50 mijë euro, PA HIPOTEKË.

Me afat kthimi deri në 180 muaj dhe normë preferenciale të interesit, vetëm në Bankën e Vendit tënd.

Për t’u kualifikuar për këtë ofertë, klientët duhet të marrin edhe shërbimet e listuara më poshtë:

  • Sigurim të jetës së kredimarrësit
  • Overdraft
  • E/M banking

Kushtet e kampanjës:

  • Kredi individuale me afat deri në 180 muaj;
  • Shuma e kredisë nga 20,000 euro deri në 50,000 euro pa hipotekë;
  • Normë preferenciale e interesit;
  • Lëshimi i debit kartelës pa provizion;
  • Aktivizimi i E/M banking pa pagesë;
  • Aktivizim falas i shërbimeve të SMS, SMS Bilanci, SMS Top Up.

Kampanja fillon me 04.01.2023 dhe do të zgjasë deri me 17.02.2023.

Aplikoni online ose vizitoni degën më të afërt.

BPB – Banka e vendit tënd