Kodi Identifikues- Produkt i ri në bankën tonë

Klientët e bankës sonë tani mund të shfrytëzojnë dhe kodin identifikues për qasje në llogarit bankare. Kodi identifikues shërben për t’ju qasur sa më lehtë informacioneve bankare përmes telefonatave në qendrën e thirrjeve të BPB-së. Për më shumë informata rreth aktivizimit te kodit identifikues drejtohuni në uebfaqën tonë apo në qendrën e thirrjeve në numrin 0800 50000.