Klientët përfitojnë me kalimin e pagës në BPB

Banka e vendit – BPB publikon ofertë të re për të gjithë personat te cilët vendosin të kalojnë pagën ne

Oferta e disejnuar enkas për këtë grup te klientëve përmban një numër produktesh dhe lehtësirash, me qëllim që aktivitetet e tyre bankare dhe financiare të jenë të lehta, të shpejta dhe korre

‘Bazuar në komunikimin e vazhdueshëm me klientë ekzistues dhe potencial të bankës, ne jemi siguruar që kërkesat e tyre t’i reflektojmë në ofertën tonë për klientë që kalojnë pagën e tyre BPB.’, thekson z. Arton Celina, Kryeshef Ekzekutiv në BPB.

Të gjithë klientët që kalojnë pagën e tyre në BPB tani përfitojnë mundësinë për një pagë mbitërheqje, norma atraktive të interesit, pagesa në gjithë vendin pa provizion, aktivizim falas të shërbimeve të SMS, visa classic falas dhe mirëmbajtje të llogarisë për një vit.

‘Oferta paraqet një mundësi të mirë për zhvillim të përbashkët si dhe një zgjidhje të shpejtë financiare për të gjithë klientët e BPB.’, thekson z. Celina gjatë bisedës.

Përveç tjerash, me kalimin e pagës në BPB klientët tani përfitojnë edhe mundësinë për kredi deri në 30,000 Euro, pa hipotekë dhe me mundësi kthimi për 15 vite.