Kkkjjuuuu, çfarë oferte – 50,000 euro, PA HIPOTEKË

Kemi një super ofertë për ju.

Ju mund të merrni kredi deri në 50,000 euro pa hipotekë. Oferta është e dizajnuar që të ofroj financim për blerje të shtëpisë, banesës, veturës apo për ndonjë destinim tjetër që ju duhet.

Përveç kredisë, klientët mund të përfitojnë edhe shërbime shtesë, si:

 • Mbitërheqje (deri në një pagë)
 • Kredit kartele (deri në një pagë)
 • Aplikimi për ebanking dhe mbanking falas
 • Këshilltar personal

Klientët e interesuar duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • Kontrata e punës
 • Ndalesa administrative
 • Nëse klienti është i bankës tjetër dhe kalon në BPB  qarkullimi i llogarisë (6 Mujore).
 • Faturë publike (jo më e vjetër se 6 muaj)
 • Të kenë bashkëhuamarrës dhe garantues

        Për të aplikuar online për këtë kredi

Përkundër faktit që degët tona janë të hapura, ne ju inkurajojmë që të përdorni sa më shumë shërbimet elektronike, bankomatet dhe kartelat për nevojat e juaja bankare, në mënyrë që të mbrojmë njeri tjetrin dhe të pengojmë shpërndarjen e #Covid19.

Kur të vizitoni degët tona, ju lutemi që të merrni masat mbrojtëse të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë:

 • Të mbani maskë dhe dorëza
 • Të pastroni dhe dezinfektoni duart shpesh dhe mirë (kemi instaluar dezinfektues edhe në degë)
 • Të mbani distancë prej minimum 1 metër nga klienti që keni përpara.

Shmang kontaktin me persona të tjerë