Kalo pagën në BPB, merrni ekstra benefite.

Kalo pagën në Bankën e Vendit tënd dhe me ofertën e re përfitoni:

  • Mirëmbajtje të llogarisë falas për 1 vit;
  • Lëshim të debit kartelës pa provizion;
  • Aktivizim të aplikacioneve E/M banking pa pagesë;
  • Aktivizim falas të shërbimeve SMS, SMS Bilanci, SMS Top Up;
  • Zero shpenzime administrative për kreditë gjatë kampanjës;

 Klientët ekzistues ndërkaq, mund të bashkohen në këtë kampanjë duke referuar kolegët e tyre që të kalojnë pagën në BPB. Mjafton që të jeni prezent gjatë hapjes së llogarisë së kolegut tuaj dhe përfitoni:

  • Mbitërheqje pa shpenzime administrative
  • Zero shpenzime administrative për kredi gjatë kampanjës

 Vizitoni njërën nga degët e Bankës dhe përfitoni nga ofertat tona.

BPB – Banka e Vendit Tënd.