Investoni gjelbër me BPB

BPB në kuadër të bashkëpunimit me programin për Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) sjell për ju mundësi për investim në ekonominë e gjelbër.

Kjo linjë e kredisë është pjesë e një nisme të mëparshme të BERZH-it që inkurajon bizneset në Ballkanin Perëndimor të investojnë në projekte që përmirësojnë konkurrencën në tregjet lokale dhe internacionale.

Ju mund të përfitoni grant deri në 15% të shumës së kredisë, nëse investimi juaj bëhet në:

 Përmirësimin e efikasitetit të energjisë, mbrojtjes së ambientit apo sigurisë në punë.

E ardhmja është e gjelbër, andaj, investoni me BPB.

Ti mendo për biznesin tënd dhe për tokën ?, ne mendojmë për investime.

Më shumë detaje në: https://www.bpbbank.com/bpb-dhe-berzh-nenshkruajne-per-here-te-dyte-marreveshje-kreditore-ne-vlere-5-milion-euro/