Kreditë

Keni nevojë për mbështetje financimi për realizimin e planeve tuaja?
BPB ofron kredi të ndryshme individuale për të plotësuar nevojat tuaja.

Kreditë

Keni nevojë për mbështetje financiare në realizimin e planeve tuaja për zhvillimin e biznesit?

Shfrytëzoni kreditë e shumta të BPB-së, të punuara enkas për plotësimin e nevojave për biznesin tuaj.

Kodi identifikues

Kodi identifikues shërben për t’ju qasur sa më lehtë informacioneve tuaja bankare përmes telefonatave në qendrën e thirrjeve të BPB-së.

E gjitha çka duhet të bëni, pasi të pajiseni me kodin identifikues, është të thërrisni në qendrën e thirrjeve dhe të identifikoheni tek zyrtari me kodin tuaj, ku më pas mund të kërkoni informacione për gjendjen tuaj të llogarisë dhe informata tjera relevante për ju.Para se ju të merrni informatat që ju duhen, zyrtari i qendrës së thirrjeve do t’ju bëj disa pyetje për t’u siguruar që ju jeni personi i cili e keni paraqitur atë kod identifikues.

KUJDES: MOS E NDANI KËTË KOD ME ASKËND, PASI QË ËSHTË MËNYRË PËR T'JU QASUR TË DHËNAVE TUAJA BANKARE PËRMES TELEFONATËS.