BPB ka për qëllim të ju shërbej si partner i juaj afatgjatë financiar. Ne punojmë çdo ditë që juve t’u japim një përvojë sa më pozitive, por në të njëjtën kohë sigurohemi se jemi në rrugën e duhur dhe se po bëjmë gjënë e duhur.

Prandaj, Banka e konsideron çdo ankesë si një mundësi për të marrë informacionin e klientit dhe të bëjë përmirësime në shërbimet e saj.

Ne do të merremi me shpejtësi me çdo kërkesë tuajen, duke ju mundësuar juve që të paraqisni ankesën në mënyrën më të thjeshtë dhe më të përshtatshme. Ju lutemi, plotësoni informatat e mëposhtëme online në mënyrë që të trajtojmë çështjen tuaj.

Shënoni emrin, mbiemrin, numrin e kontaktit dhe adresën tuaj të plotë.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ankesa juaj do të pranohet menjëherë dhe do të trajtohet në mënyrë të drejtë dhe të paanshme nga ana e departamentit përkatës për trajtimin dhe menaxhimin e ankesave, dhe çdo informatë e pranuar nga ne gjatë procesit të ankesës do të trajtohet dhe mbahet në mënyrë konfidenciale.

Ne do t’ju kthejmë përgjigje duke i shfrytëzuar detajet e kontaktit e dhëna nga ju maksimum brenda 15 ditëve kalendarike prej ditës kur ju pranoni konfirmimin për pranim të ankesës suaj.

Pos formës online, ju mund të kontaktoni edhe përmes kanaleve tjera të komunikimit, aty dhe atëherë kur juve ju nevojitet.

Kontakto Qendrën e Thirrjeve në numrat: 038 620 620 & 0800 50 000;

Na shkruani në sherbimiperkliente@bpbbank.com për të ngritur çfarëdo çështje të rëndësishme për ju;

Na ndiqni dhe shkruani në faqën tonë zyrtare në Facebook.

Në mënyrë që të jemi në hap me nevojat dhe kërkesat tuaja ne ju inkurajojmë që të ndani me ne komentet, sugjerimet por edhe të shprehni pakënaqësinë tuaj.

BPB sigurohet që me kohë të përmbush pritshmëritë tuaja, ne jemi të gatshëm për të trajtuar ankesën tuaj në mënyrën më efikase dhe profesionale që është e mundur.

Për tu informuar për hapat që mund të ndjekni për të parashtruar ankesën tuaj kliko këtu .