Vlerësoni shërbimin që keni pranuar në degë

"*" indicates required fields

Sa keni pritur për t'u shërbyer?*
Sa jeni të kënaqur me shërbimin?*
A do e rekomandoje shërbimin tonë te një person tjetër?*
A u janë prezantuar produkte/shërbime shtesë nga stafi?*

*Ky nuk është kanal formal i BPB-së për ankesa. Ju lutemi të drejtoheni në kanalet zyrtare të Bankës.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.