DERI NË 15,000 EURO….PA KËRKON HIÇ

Tani mund të merrni kredi individuale deri në 15,000 euro pa bashkëhuamarrës dhe pa garantues.
Kjo ofertë u kushtohet klientëve individual duke u ofruar financim i cili mund të ju shërbejë për të përmbushur kërkesat e tyre dhe për të bërë investime të ndryshme. Renovoni banesën, bleni veturë, apo edhe ndonjë udhëtim tani është më se e lehtë përmes kredisë individuale “pa kërkon hiç”.

Përveç kredisë, klientët përfitojnë edhe nga shërbimet shtesë si:

 • Mbitërheqje (deri në një pagë)
 • Kredit kartele (deri në një pagë)
 • Aplikimi falas për ebanking dhe mbanking
 • Këshilltar personal

Klientët e interesuar duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • Kontrata e punës
 • Ndalesa administrative
 • Nëse jeni klient i bankës tjetër dhe kalon në BPB qarkullimi i llogarisë (6 Mujore).
 • Faturë publike (jo më e vjetër se 6muaj)

Për të aplikuar online për këtë kredi :

Aplikoni online për qasje më të lehtë apo vizitoni degët tona duke u kujdesur që të respektoni masat mbrojtëse të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë:

 • Mbani maska dhe dorëza
 • Pastroni dhe dezinfektoni duar shpesh dhe mirë ( kemi të instaluar dezinfektues në degët tona)
 • Ruani distancën prej minimum 1 metër nga klienti që keni përpara
 • Shmang kontaktin me persona të tjerë