Depozitat me afat – Merre normën e interesit të vitit të dytë, duke afatizuar për 1 vit

Në BPB, ju mund të afatizoni për 1 vit, duke e përfituar normën e interesit që e ofrojmë për 2 vite. Me këtë shërbim, klientët përveç që sigurojnë paratë e tyre, ata përfitojnë edhe nga norma atraktive e interesit.

Afatizimin të cilin ju e zgjidhni, dhe norma rrespektive, nuk ndryshon gjate gjithë kohëzgjatjes së afatizimeve të juaja. Në fund të periudhës së kontraktuar, paratë e juaja të kursyera, së bashku me interesin e grumbulluar dalin në llogarinë tuaj rrjedhëse.

Për detaje rreth afatizimeve të ndryshme që ofrojmë, ju lutem vizitoni degën më të afërt apo na kontaktoni në 038 620 6250 ose 0800 5000 (Falas)