Paul Nabavi

Paul Nabavi i është bashkuar Bordit të Drejtorëve në qershor, 2023. Ai ka më shumë se tridhjetë vite eksperiencë në sektorin bankar dhe financiar, në tregjet në zhvillim dhe ato kufitare në mbarë botën. Në “CDC Group”, tani British International Investment ai krijoi dhe drejtori ekipin e institucioneve financiare, dhe ishte përgjegjës për investimet e reja dhe klientët e sektorit financiar të CDC-s në Azi, Afrikë dhe Amerikë Latine. Nabavi ka qenë gjithashtu drejtor në një kompani financiare që operonte në Havana, Kubë.

Ai ka punuar për Actis LLP (kompani me kapital në tregjet në zhvillim) para se të fillonte punën në BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim). Në BERZH, ai ka specializuar për investimet kapitale në institucionet financiare duke mbikëqyrur si bizneset e reja e gjithashtu edhe investimet e portofolit në banka dhe biznese të tjera të shërbimeve financiare në të gjithë rajonin e BERZH-it.

Nabavi është trajnuar dhe kualifikuar si kontabilist i autorizuar në Mbretërinë e Bashkuar. Ai ka diplomuar në nivelin master në Universitetin e Oksfordit. Aktualisht është Drejtor i First Bank SA në Rumani dhe më parë ka qenë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Union Bank of Albania. Ai është gjithashtu një drejtor i besuar në organizatën “World Child Cancer”.